Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Dostawa środków myjących, dezynfekujących i konserwujących

Dostawa środków myjących, dezynfekujących i konserwujących do automatycznych myjek-dezynfektorów oraz manualnej dekontaminacji i pielęgnacji narzędzi chirurgicznych z napędem. 
Termin składania ofert - 18.08.2021 godz. 12.00 
Oferty przesłane po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. 
Kryterium oceny ofert: cena 100%

Uwaga: modyfikacja

Pliki do pobrania:

Formularz zapytania ofertowego
Format: pdf, 499.96 kB
Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia
Format: xls, 52.5 kB
Zał. 2 Wzór formularza ofertowego
Format: docx, 15.71 kB
Zał. 3 Formularz cenowy
Format: xls, 52.5 kB
Zał. 4 Wzór umowy
Format: pdf, 417.88 kB
Odp. na pytania
Format: pdf, 437.86 kB
Zał. 4 Modyfikacja wzoru umowy
Format: pdf, 417.72 kB