Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji - pary wodnej

Termin składania ofert 28.07.2022 do godz. 12.00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Format: pdf, 534.79 kB
Załącznik 1 - opis przedmiotu zamówienia
Format: pdf, 483.89 kB
Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty
Format: docx, 15.9 kB
Załącznik nr 3 - formularz cenowy
Format: xlsx, 11.79 kB
Załącznik nr 4 - wzór umowy
Format: pdf, 446.68 kB