Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Kompleksowa usługa sterylizacji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego na wypadek awarii w Centralnej Sterylizatorni

Termin składania ofert: 19.10.2022, godz. 12.00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe.pdf
Format: pdf, 609.91 kB
Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
Format: pdf, 2.23 MB
Zał. nr 2 - wzór formularza oferty.docx
Format: docx, 18.34 kB
Zał. nr 3 - wzór umowy.pdf
Format: pdf, 196.2 kB
Zał. nr 4 - wzór zlecenie sterylizacja.pdf
Format: pdf, 720.22 kB
Unieważnienie.pdf
Format: pdf, 63.97 kB