Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Konserwacja i naprawy urządzeń stacji uzdatniania wody Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Konserwacja i naprawy urządzeń stacji uzdatniania wody Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Termin składania ofert: 28.01.2022, godz. 13.00

Pliki do pobrania:

Zał. 4 Wzór umowy
Format: pdf, 141.98 kB
Zał. 3 Wzór forumalrza oferty
Format: docx, 17.57 kB
Zał. 2 Harmonogram serwisu SWU
Format: pdf, 543.43 kB
Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia
Format: pdf, 508.07 kB
Formularz zapytania ofertowego
Format: pdf, 615.27 kB