Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Oferty pracy

Lekarz

Poszukujemy:

1. lekarza specjalisty chirurga w Oddziale Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii (etat lub umowa cywilno-prawna lub umowa –zlecenie)

2. lekarza specjalisty neonatologa lub lekarza specjalisty pediatry w Oddziale Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej (praca w ordynacji podstawowej i dyżury)

3. lekarza w trakcji specjalizacji z neonatologii lub w trakcie specjalizacji z pediatrii (dyżury medyczne -  Oddział Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej)

Szczegóły pod adresem mail: sekretariat@lutycka.pl lub telefonicznie 61 8 212 240.