Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Oferty pracy

Nowe oferty pracy 25.05.22

Kogo szukamy:
1. inspektora ochrony radiologicznej
2. pracownika Centralnej Sterylizatorni
3. lekarza specjalisty neurologa do pracy w poradni neurologicznej
4. lekarza specjalisty nefrologa do pracy w poradni nefrologicznej
5. lekarza specjalisty chirurga lub lekarza w trakcie specjalizacji do pracy na dyżurach medycznych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
6. lekarza specjalisty neonatologa do pracy w ordynacji podstawowej i/lub na dyżurach medycznych w Oddziale Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej
7. lekarza specjalisty neurologa lub lekarza w trakcie specjalizacji do pracy w ordynacji podstawowej i/lub na dyżurach medycznych w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym
8. lekarza specjalisty kardiologa do pracy w ordynacji podstawowej i/lub na dyżurach medycznych w Oddziale Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej
9. lekarza specjalisty w zakresie medycyny ratunkowej do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Oferty pracy prosimy kierować na adres sekretariat@lutycka.pl lub telefonicznie tel. 61 8212 240 w godzinach od 7.00 do 14.30 od poniedziałku do piątku.