Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Internistyczno - Kardiologicznego

Odział Internistyczno - Kardiologiczny zlokalizowany jest na 5 piętrze Szpitala, dysponuje 52 łóżkami, z czego 12 łóżek na Pododdziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej wyposażonych w nowoczesny system centralnego monitoringu kardiologicznego.

 

Oddział specjalizuje się w diagnostyce i terapii schorzeń internistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń kardiologicznych takich jak ostre zespoły wieńcowe, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca.

 

W strukturach Oddziału znajduje się także:

  • pracownia  echokardiograficzna, wykonująca pełen zakres badań zarówno systemem przezklatkowym jak i przezprzełykowym. Do  dyspozycji od 2008 roku są dwa aparaty. W Pracowni ECHO wykonywane są także badania stress-Echo z obciążeniem farmakologicznym oraz doplerowska diagnostyka chorób naczyń,
  • pracownia elektrokardiograficznych testów wysiłkowych z bieżnią i nowoczesnym cyfrowym analizatorem EKG – pracownia zmodernizowana  w 2009 roku,
  • pracownia HOLTERA z cyfrowymi systemami 24-godzinnej rejestracji EKG oraz dobowego monitoringu ciśnienia tętniczego,
  • badania wykonujemy także dla wszystkich Poradni i Oddziałów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

 

Na Oddziale zatrudnionych jest 9 specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych a wśród nich 4  z kardiologii. Zespół lekarski stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w wewnętrznych szkoleniach naukowych, a także bierze udział w sympozjach, konferencjach, zjazdach, warsztatach krajowych i międzynarodowych. Także zespół pielęgniarski stale podnosi swoje kwalifikacje w ramach specjalizacji zawodowych, studiów magisterskich i doktoranckich.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z  zakresu Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Kontakt

Kierownikiem Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego - lek. med. Marek Przybył, specjalista chorób wewnętrznych.

Pielęgniarka Oddziałowa – Lidia Piechowiak, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego.

Sekretariat: 61 8212 422

Pielęgniarka Oddziałowa: 61 8212 334