Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Przetargi poza PZP

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu ofertowym na najem 3 m2 powierzchni użytkowej

Sprawa: Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu ofertowym na najem 3 m2 powierzchni użytkowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 z przeznaczeniem za zainstalowanie automatów do sprzedaży napojów gorących , zimnych oraz artykułów spożywczych. 

 

Dnia 27.08.2019 r. o godz. 10:45 w siedzibie Wynajmującego: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań przeprowadzono postępowanie przetargowe  nr sprawy SZW/DGL/1/2019 w zakresie najmu 3 m2 powierzchni użytkowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 z przeznaczeniem za zainstalowanie automatów do sprzedaży napojów gorących , zimnych oraz artykułów spożywczych. 

 

Do terminu składania ofert tj., do dnia 27.08.2019 r godziny 10:00 wpłynęły cztery oferty:

 

Lp.

Nazwa Najmującego

Zaproponowana stawka za
1m2 najmowanej powierzchni:

1.

 

 SEMIKAN Aneta Łeszyk

 ul. Cedrowa 6

 62-070 Więckowice

 

wartość netto za 1 m2  600,00  zł

wartość brutto za 1 m2  738,00 zł

 

2.

  

  VEMAT

 Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur

 ul. Żabikowska 62 F/30

 62-030 Luboń

 

 

wartość netto za 1 m2  794,00  zł

wartość brutto za 1 m2  976,62 zł

 

3.

 

V PRODUCTS

ul. Żabikowska 62 F/30

62- 030 Luboń

 

wartość netto za 1 m978,00 zł

wartość brutto za 1 m2  1 202,94 zł

 

 

4.

 

 

 

 

 BMG Vending Partner Bartosz Grycz

 ul. Boczna 6

 62-030 Luboń

wartość netto za 1 m 852,99 zł

wartość brutto za 1 m2   1 048,20 zł

Komisja w toku oceny ofert oraz po sprawdzeniu dokumentów do nich załączonych stwierdziła, że do oferty nr 1 nie dołączono wymaganych referencji lub rekomendacji oraz zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego firmy (NIP) i zaświadczenia o nadaniu REGON określonych w pkt 1.6 ogłoszenia z dnia 19.08.2019 r. W związku z powyższym ofertę nr 1odrzucono.

Komisja ustaliła wybór oferty najkorzystniejszej tj. ofertę nr 3

V PRODUCTS

ul. Żabikowska 62 F/30

62- 030 Luboń 

Oferowana stawka za 1m2 powierzchni 978,00 zł netto ( 1 202,94zł brutto).

Pliki do pobrania:

Wybór oferty
Format: pdf, 383.98 kB