Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Opracowanie orzeczenia technicznego wykonanych robót budowlanych

Opracowanie orzeczenia technicznego wykonanych robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - ETAP IV.
Termin składania ofert - 26.08.2021 godz. 12.00
Oferty przesłane po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Kryterium oceny ofert - cena 100%

Pliki do pobrania:

Formularza zapytania ofertowego
Format: pdf, 574.46 kB
Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia
Format: pdf, 438.25 kB
Zał. 2 Wzór formularza ofertowego
Format: docx, 15.79 kB
Zał. 3 Wzór umowy
Format: pdf, 772.92 kB