Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Sukcesywna naprawa, regeneracja i ostrzenie narzędzi chirurgicznych

Termin składania ofert: 08.03.2023 godz. 12.00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe.pdf
Format: pdf, 638.46 kB
Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
Format: pdf, 76.51 kB
Zał. nr 2 - formularz cenowy.xlsx
Format: xlsx, 12.23 kB
Zał. nr 3 - formularz ofertowy.docx
Format: docx, 17.37 kB
Zał. nr 4 - wzór umowy.pdf
Format: pdf, 195.16 kB