Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Testy podstawowe aparatów RTG: miesięczne, kwartalne, półroczne oraz testy specjalistyczne raz na 12 miesięcy i pomiary środowiskowe za osłonami

Termin składania ofert: 02.03.2023, 03.03.2023, godz. 11.00

Pliki do pobrania:

Odpowiedź na pytanie.pdf
Format: pdf, 66.21 kB
Zał. nr 3 - wzór umowy modyfikacja.pdf
Format: pdf, 218.76 kB
Zmiana terminu składania ofert.pdf
Format: pdf, 62.23 kB
Zapytanie ofertowe.pdf
Format: pdf, 672.72 kB
Zał. nr 1 - wykaz aparatów.pdf
Format: pdf, 137.38 kB
Zał. nr 2 - wzór formularz oferty.docx
Format: docx, 18.42 kB
Zał. nr 3 - wzór umowy.pdf
Format: pdf, 218.57 kB