Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Wywóz nieczystości płynnych / Filia nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Termin składania ofert - 06.08.2021 godz.11
Oferty przesłane po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie dostarczy wymaganego dokumentu określonego w kryteriach udziału.
Kryteria oceny ofert: cena 80%, czas reakcji 20%

Uwaga: modyfikacja - objętość nieczystości do wywiezienia w trakcie trwania umowy wynosić będzie maksymalnie 2700 m³

 

 

Pliki do pobrania:

Formularz zapytania ofertowego
Format: pdf, 581.49 kB
Zał. 3 Wzór umowy
Format: pdf, 208.71 kB
Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia
Format: pdf, 332.93 kB
Zał. 2 Wzór formularza oferty
Format: docx, 16.11 kB
Modyfikacja formularza zapytania ofertowego
Format: pdf, 207.62 kB