Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Zakup materacy do łóżek porodowych - powtórzenie

Termin składania ofert: 18.10.2022, godz. 12.00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe.pdf
Format: pdf, 640.02 kB
Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
Format: pdf, 99.46 kB
Zał. nr 2 - formularz cenowy.xlsx
Format: xlsx, 10.9 kB
Zał. nr 3 - wzór umowy.pdf
Format: pdf, 245.28 kB
Zał. nr 4 - wzór formularza oferty.docx
Format: docx, 18.42 kB