Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Zakup materacy do łóżek porodowych

Termin składania ofert: 23.08.2022 godz. 12.00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe.pdf
Format: pdf, 695.49 kB
Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
Format: pdf, 99.46 kB
Zał. nr 2 - formularz cenowy.xlsx
Format: xlsx, 10.9 kB
Zał. nr 3 - wzór umowy.pdf
Format: pdf, 245.28 kB
Zał. nr 4 - wzór formularza oferty.docx
Format: docx, 18.21 kB
Unieważnienie.pdf
Format: pdf, 113.61 kB