Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Zakup z dostawą podchlorynu sodu NaOCl w paleto-pojemnikach 1000l/ 1250 kg oraz pojemnikach 30l/ 37 kg

Termin składania ofert: 14.10.2022, godz. 12.00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe.pdf
Format: pdf, 656.12 kB
Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
Format: pdf, 206.93 kB
Zał. nr 2 - formularz cenowy.doc
Format: doc, 36.5 kB
Zał. nr 3 - wzór umowy.pdf
Format: pdf, 194.67 kB
Zał. nr 4 - wzór formularza oferty.docx
Format: docx, 18.06 kB
Odpowiedzi na pytania.pdf
Format: pdf, 66.88 kB