Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej liczy 38 łóżek, jest nowoczesnym oddziałem oraz jednostką naukową, w której kształcą się studenci w zakresie medycyny, fizjoterapii, terapii zajęciowej, ratownictwa medycznego, psychologii, logopedii, a także pielęgniarstwa. Prowadzi działalność leczniczą, diagnostyczną i profilaktyczną chorych szpitalnych i ambulatoryjnych. Hospitalizowani są  w nim chorzy z Poznania, z Regionu Wielkopolski oraz z całej Polski. Pacjenci korzystają ze szpitalnej specjalistycznej diagnostyki. W procesie leczenia stosowane są metody farmakoterapii, fizjoterapii, psychoterapii, logopedii oraz terapii zajęciowej. Wśród metod fizjoterapeutycznych wymienić należy: indywidualnie zaprogramowaną kinezyterapię, elektroterapię, hydroterapię, psychoterapię, ćwiczenia z biofeedback, logopedię i inne. Stale wzbogacany sprzęt terapeutyczny, a także diagnostyczny pozwala na uruchomienie badań i leczenie neurofizjologiczne. Chorzy oddziału korzystają z codziennych zabiegów usprawniających w nowoczesnej bazie zabiegowej. Możliwości terapeutyczne bazy zabiegowej są stale unowocześniane i wzbogacane o urządzenia najnowszej generacji.

Oddział prowadzi lecznicze usprawnianie chorych w różnym wieku i w większości specjalności klinicznych np.:

 • w neurologii – lecznicze usprawnianie pacjentów w większości chorób neurologicznych, a w tym po udarach mózgu, ostrej polineuropatii, rzutach SM i innych,
 • w neurochirurgii – usprawnianie lecznicze chorych przed i po operacjach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, rehabilitacja chorych po urazach głowy, rehabilitacja chorych po urazowych uszkodzeniach rdzenia kręgowego,
 • w intensywnej terapii – lecznicze usprawnianie chorych po ciężkim przebiegu COVID-19 (post-viral fatigue syndrome) oraz wczesna ich rehabilitacja po ostrych i ciężkich incydentach OUN,
 • w ortopedii i traumatologii – usprawnianie chorych przed i po planowanych zabiegach operacyjnych, leczenie usprawniające pacjentów z obrażeniami urazowymi narządu ruchu i układu nerwowego, wielonarządowych.

Do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej pacjent zostaje przyjęty na podstawie kwalifikacji lekarzy oddziału.

Do pełnej kwalifikacji niezbędne są następujące dokumenty, które pacjent powinien dostarczyć osobiście:

 1. oryginał skierowania do oddziału rehabilitacji neurologicznej,
 2. aktualna dokumentacja medyczna (dotyczy również chorób współistniejących),
 3. kserokopię kart informacyjnych leczenia szpitalnego,
 4. wyniki badań obrazowych RTG, KT, MR,
 5. wyniki badań laboratoryjnych,
 6. opinie zaświadczenia lekarzy innych specjalności w razie ich posiadania.


Skierowanie powinno być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oddziału szpitalnego anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii lub lekarza poradni specjalistycznej (neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgicznej, urazowo-ortopedycznej, rehabilitacyjnej), która ma podpisany kontrakt z NFZ.

W dniu przyjęcia pacjent zobowiązany jest przybyć w godz. 9.00 – 12.00.


W dniu przyjęcia do Oddziału pacjent powinien zaopatrzyć się w następujące dokumenty:

 • dowód osobisty – warunek konieczny do przyjęcia \ elektroniczna weryfikacja EWUŚ na podstawie numeru PESEL – potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ,
 • dowód ubezpieczenia: kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (druk ZUS RMUA, legitymacja emeryta) – tylko w przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia przez EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).


Ponadto pacjent powinien się zaopatrzyć przed przyjęciem w:

 1. zapas leków w oryginalnych opakowaniach na czas 6 tyg. pobytu ( podpisane)
 2. aktualne wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych (jeśli posiada)
 3. przybory toaletowe:
 • chusteczki higieniczne,
 • żel pod prysznic, mydło w płynie, balsam do ciała,
 • dezodorant,
 • szampon do włosów, szczotka do włosów,
 • szczoteczka do zębów, pasta do zębów, kubeczek do płukania,
 • przybory do golenia (pianka, maszynki, woda lub balsam po goleniu),
 • chusteczki nawilżające,
 • ręczniki papierowe (w rolce).

4. odzież:

 • bluzki z krótkim rękawem,
 • skarpetki,
 • spodnie dresowe,
 • polar lub bluza dresowa,
 • obuwie (adidasy/sandały lub tenisówki),
 • piżama,
 • kurtka/czapka/szalik ( w zależności od pory roku),

5. sztućce, kubek 2 szt, talerzyk deserowy.

6. woda niegazowana ( duże oraz małe butelki )

7. maseczki i długopis oraz podkładkę z klipem A4 (do ćwiczeń z psychologiem/ logopedą)


Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przyjęcia.

Kontakt

Kierownik Oddziału: prof. UM dr hab. n. med. Katarzyna Hojan
Sekretariat: tel. 61 8299 712
e-mail: sekretariatkiekrz@lutycka.pl
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Renata Piechocka, tel. 61 8299 715

Koordynator ds. Fizjoterapii: mgr Renata Marchewka

Dyżurka lekarska: tel. 61 8299 718

Kontakt do Oddziału w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod numertem tel. 61 8299 721