Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Pracownia Prób Wysiłkowych

ZADANIA PRACOWNI PRÓB WYSIŁKOWYCH

1. Elektrograficzna Próba Wysiłkowa
Próba wysiłkowa jest to badanie  wykonywane na ergometrze rowerowym lub bieżni ruchomej, która oparta jest na ocenie zapisu EKG pacjenta, zmian tętna oraz ciśnienia tętniczego krwi w trakcie wysiłku fizycznego, związanych z zapotrzebowaniem serca na tlen i substancje odżywcze.

2. 24-h Rejestracja Ciśnienia 24
24 - godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego jest wykonywana przenośnym aparatem ciśnieniowym, który dokonuje automatycznych zapisów wartości ciśnienia tętniczego krwi.

3. 24 -h Rejestracja EKG
24 - godzinna rejestracja EKG jest wykonywana przenośnym aparatem EKG, który rejestruje pracę serca w warunkach codziennej aktywności za pomocą elektrod umieszczonych na klatce piersiowej pacjenta.

4. Elektrokardiogram Spoczynkowy
Spoczynkowe badanie EKG polegające na zarejestrowaniu elektrycznej aktywności serca za pomocą elektrod zamocowanych na kończynach i klatce piersiowej

Kontakt

Tel.: 61 29 73 467