Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID -19 – etap II

Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID -19 – etap II

 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań

w ramach Umowy Partnerstwa DZ-I-O/27/2020 z dnia 27 maja 2020 roku uczestniczy w realizacji Projektu nr RPWP.09.01.01-30-0002/20 pn.

"Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID -19
w województwie wielkopolskim – etap II"

 

Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest poprawa sytuacji epidemiologicznej (w związku z koronawirusem SARS-Cov-2) dzięki zwiększeniu możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych podmiotów leczniczych oraz innych jednostek na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Zadanie obejmuje inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 dla jednostek ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego biorących udział w projekcie. Zadanie obejmuje w szczególności:

- zakup sprzętu medycznego

- zakup wyposażenia do dezynfekcji

- zakup wyposażenia obiektów

- zakup wyposażenia laboratoriów

- przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych mających na celu adaptację pomieszczeń do leczenia i diagnostyki pacjentów

- zakup środków transportu – ambulanse

dla wszystkich jednostek ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego biorących udział w projekcie.

Dzięki projektowi, we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego biorących udział w projekcie, z ulepszonych usług medycznych będzie mogło skorzystać blisko 3,5 mln osób.

Całkowita wartość projektu, realizowanego we współpracy z wszystkimi Partnerami: 12 323 803,99 zł

Kwota dofinansowania, realizowanego we współpracy z wszystkimi Partnerami:  

12 200 565,94 zł