Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: O nas

Administracja

Kontakt do komórek administracyjnych:

Filia nr 1 - Wielkopolskie Centrum Specjalistyczne 
 • Centrala, tel.: 61 8 212 200
 • Kancelaria, mail: kancelaria@lutycka.pl, tel.: 61 8 212 340
 • p. o. Z-cy Przełożonego Pielęgniarek
  Magdalena Czapiewska, mail: magdalena.czapiewska@lutycka.pl, tel.: 61 8 212 264
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Funduszy, Projektów i Rozwoju
  Beata Michalska, mail: beata.michalska@lutycka.pl, tel.: 61 8 212 405
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Inwestycji Strategicznych
  Krzysztof Garczarek, mail: krzysztof.garczarek@lutycka.pl, tel.: 61 8 212 424
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyzacji
  Kamil Jakubowicz, mail: kamil.jakubowicz@lutycka.pl
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Opieki Koordynowanej
  Adam Tomaszyk, mail: adam.tomaszyk@lutycka.pl, tel.: 61 8 212 548
 • Główna Księgowa
  Kinga Krzyżanowska mail: kinga.krzyzanowska@lutycka.pl, tel.: 61 8 212 220

 

 1. Archiwum Medyczne
  Koordynator: Marta Krakowiak, mail: arm@lutycka.pl, tel.: 61 8 212 213
 2. Dział Epidemiologii, Organizacji i Bezpieczeństwa Procesów Medycznych
  Kierownik: Lena Działkiewicz, mail: dze@lutycka.pl, telefon: 61 8 212 210
 3. Dział Jakości i Marketingu
  Kierownik: Patrycja Rakowska, mail: dzj@lutycka.pl, telefon: 61 8 212 366, 61 8 212 399
 4. Dział Sprzedaży i Statystyki Medycznej
  Kierownik: Żaneta Koperek, mail: dss@lutycka.pl, tel.: 61 8 212 548,
 5. Dział Organizacji i Monitoringu Procesów Zarządczych
  Kierownik: Anna Wojtkowiak, tel.: 61 8 212 565, mail: organizacyjny@lutycka.pl
 6. Dział Zaopatrzenia
  Kierownik: Ewelina Piechocka, mail: dza@lutycka.pl, tel.: 61 8212 503
 7. Dział Gospodarczy i Logistyki
  Kierownik: Ewa Muszyńska, mail: dgl@lutycka.pl, tel.: 61 8212 360 i 61 8212 460
 8. Dział Techniczny
  Kierownik: Krzysztof Sworek, mail: dzt@lutycka.pl, tel.: 504 414 050
 9. Dział Zamówień Publicznych
  Kierownik: Jakub Rejewski, mail: dzp@lutycka.pl, tel.: 61 8 212 359
 10. Dział Księgowości
  mail:dzk@lutycka.pl, tel.: 61 8 212 274, z-ca Głównego Księgowego 504-414-013
 11. Dział Kadr i Płac
  Manager HR: 
  Natalia Madaj, mail: dkp@lutycka.pl, tel.: 61 8 212 324
  Kierownik: Małgorzata Woźniak, mail: malgorzata.wozniak@lutycka.pl, tel.: 61 8 212 324
 12. Dział Żywienia
  Kierownik: Magdalena Labuda, mail: dzz@lutycka.pl, tel.: 61 8 212 347
 13. Dział Informatyki
  mail: dit@lutycka.pl, tel.: 61 8 212 433, tel. alarmowy: 504 414 132
 14. Dział Higieny Szpitalnej
  Koordynator: Magdalena Zygmunt, mail: dzh@lutycka.pl, tel.: 61 8 212 289
 15. Inspektorat BHP
  mail: bhp@lutycka.pl, tel.: 504 413 482
 16. Koordynator DILO
  Ewa Szymańska, tel.: 61 8 212 289
 17. Koordynator ds. Transportu
  Paulina Jędrzejczak, tel:. 61 8 299 768
 18. Rzecznik Prasowy
  Konrad Napierała, mail: rzecznik@lutycka.pl, tel.: 606 403 197
 19. Dział Prawny i Kontroli Wewnętrznej
  mail: prawnicy@lutycka.pl, tel.: 61 8 212 229

 

Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku
 1. Lekarz Koordynator Filii nr 2 - Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku
  tel. do sekretariatu: 61 297 34 32
 2. Z-ca Przełożonego Pielęgniarek i Położnych Filii nr 2 - Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku:
  Przemysław Kotlarek, tel.: 61 29 73 460

 

Filia nr 3 - Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji 
 1. Lekarz Koordynator Filii nr 3 - Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji
  Katarzyna Hojan tel.:  61 8468712