Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Dla pacjenta

Numery kontaktowe

  1. Kontakt z Administracją.
  2. Pełen wykaz numerów telefonów znajdą Państwo w załączniku.

 

Filia nr 1 - Wielkopolskie Centrum Specjalistyczne 61 8 212 XXX

Centrala 61 8 212 200

Rejestracja do Poradni 61 82 12 41461 82 12 284

 

Izba Przyjęć / Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ordynator 577        Dyżurka Lekarska 437

Rejestracja – Oddział Ratunkowy  364       Biuro Przyjęć Planowych 464

Pielęgniarka Oddziałowa 369                         

 

Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej - I piętro                                                    

Kierownik  226         Pielęgniarka Oddziałowa  475

Sekretariat 425         Punkt Pielęgniarski 375

Dyżurka Lekarska  326                         

 

Oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki i Endoskopii Stawów - I piętro

Ordynator  261        Pielęgniarka Oddziałowa 465

Sekretariat 276        Punkt Pielęgniarski I 436

Dyżurka Lekarska 277       Punkt Pielęgniarski II  452

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  - II piętro 

Kierownik  490        Pielęgniarka Oddziałowa  205

Sekretariat 544      Stacja Dializ 498

Dyżurka Lekarska 468      Punkt Pielęgniarski 256

 

Oddział Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej - II piętro                                         

Kierownik  481        Pielęgniarka Oddziałowa  285

Sekretariat  381        Dyżurka Lekarska - korytarz 222             

Punkt Pielęgniarski 406    Punkt Pielęgniarski II 506

            

Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej - III piętro

Ordynator 227        Pielęgniarka Oddziałowa  228

Dyżurka Lekarska 327        Punkt Pielęgniarski  551

Punkt Pielęgniarski 552

 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej i Pododdziałem Endokrynologii Ginekologicznej  - III piętro   

Kierownik  202   Pielęgniarka Oddziałowa  520

Dyżurka Lekarska  288  

Punkt Pielęgniarski I  471       Punkt Pielęgniarski II  571

 

Oddział Okulistyczny - III piętro 

Ordynator 459        Pielęgniarka Oddziałowa  595

Sekretariat 439        Dyżurka Lekarska 329      

Punkt Pielęgniarski 332                  

 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej i Pododdziałem Endokrynologii Ginekologicznej  - IV piętro

Pielęgniarka Oddziałowa 412   Gabinet zabiegowy / Pokój przyjęć - Położnictwo  493

Dyżurka Lekarska Blok Porodowy 208        Dyżurka Lekarska Położnictwo  408

Punkt Pielęgniarski Blok Porodowy  247      Punkt Pielęgniarski Położnictwo  492

 

Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej - IV piętro 

Ordynator i z-ca Ordynatora 487        Pielęgniarka Oddziałowa 525

Sekretariat 521        Dyżurka Lekarska 337  

Punkt Pielęgniarski I 435      Punkt Pielęgniarski II  554

 

Oddział Kardiologiczno-Internistyczny - V piętro                                                                          

Ordynator 225        Pielęgniarka Oddziałowa  334

Sekretariat 422    

Dyżurka Lekarska 528      Punkt Pielęgniarski 313

Dyżurka lekarska - IOK  538      Punkt Pielęgniarski IOK 316

 

Oddział Urologiczny - V piętro

Sekretariat     61 8 299 764            Pielęgniarka koordynująca    61 8 299 762

Dyżurka lekarska    6 8 299 776      Punkt pielęgniarski    61 8 299 761

 

Oddział Otolaryngologiczny - VI piętro                                                                    

Kierownik 400        Pielęgniarka Oddziałowa  555

Sekretariat 361       Dyżurka Lekarska 568   

Punkt Pielęgniarski 458

                      

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Internistycznej oraz Zespołami ds. Diabetologii, Gastroenterologii - VI piętro                                          

Ordynator 342        Pielęgniarka Oddziałowa  455

Sekretariat 355        Intensywna Opieka Internistyczna 282

Dyżurka Lekarska 382/582     Punkt Pielęgniarski  362

                             

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym - VII piętro                                      

Kierownik 311        Pielęgniarka Oddziałowa  590 / 357

Sekretariat 588       

Dyżurka lekarska  - neurologia  356 / 456   Punkt Pielęgniarski - neurologia 553

Dyżurka lekarska  - udar 388    Punkt Pielęgniarski - udar 353

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej                                                                                                                                           

Kierownik 484         Rejestracja 223

Sekretariat 546                       

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej                                     

Kierownik, Sekretariat  584         Rejestracja  517

 

Centrum Opieki Długoterminowej i Psychiatrycznej 61 8 212 XXX

Sekretariat 421

Oddział Leczenia Uzależnień

Kierownik  474        Punkt Pielęgniarski  427/ 496 

 

Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej

Kierownik  476                         

 

Oddział Opiekuńczo - Leczniczy - Psychiatryczny - męski - I piętro                                                                                              

Kierownik 441         Punkt Pielęgniarski  453

 

Oddział Opiekuńczo - Leczniczy - Psychiatryczny - żeński - II piętro

Punkt Pielęgniarski 467

 

Filia nr 2 - Szpital Rehabiltiacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku 61 29 73 XXX

Portiernia/Centrala 400       Sekretariat 432

Lekarz koordynator Filii nr 2 442

 

Oddział Kardiologii

Koordynator 401   Pielęgniarka Oddziałowa 423

Rejestracja 416   

Dyżurka lekarska 469   Dyżurka pielęgniarka 425

 

I Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Ordynator 459     Pielęgniarka Oddziałowa 440

Dyżurka lekarska 424    Dyżurka pielęgniarka 407/502

 

II Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Ordynator 444   Pielęgniarka Oddziałowa 402

Dyżurka pielęgniarska 468  Dyżurka pielęgniarka 471/464

 

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu

Ordynator 448   Pielęganiarka Oddziałowa 503

Rejestracja 412

Dyżurka lekarska 456   Dyżurka pielęgniarka 427

 

Poradnia kardiologiczna 487

Laboratorium 433

Filia nr 3 - Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji 61 8299 XXX

Portiernia 740/741

 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 

Kierownik Oddziału 711   Pielęgniarska Oddziałowa 715

Sekretariat  712   Pokój przyjęć   710

Dyżurka lekarska 718      Dyżurka pielęgniarska 721

 

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 

Ordynator Oddziału 724      Pielęgniarka Oddziałowa 725

Dyżurka lekarska 723         Dyżurka pielęgniarska   722

 

Oddział Rehabilitacyjny 

Pielęgniarka Oddziałowa 729    Rejestracja 731

Dyżurka pielęgniarska 737

 

Poradnia kardiologiczna 749, 750