Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
słonecznie
23°C
Powróć do: Dla pacjenta

Zasady rozpatrywania skarg pacjentów

1. Pacjent ma prawo zgłaszania swych uwag, wniosków i skarg zarówno w trakcie realizacji świadczeń, jak i po jego zakończeniu. Regulamin Organizacyjny Szpital Wojewódzki w Poznaniu.

2. Skargi w trakcie realizacji świadczeń, dotyczące kwestii realizacji świadczeń i pobytu pacjenta można składać w formie ustnej lub pisemnej bezpośrednio do Kierownika danej komórki medycznej.

3. W przypadku braku satysfakcjonujących rozwiązań w zakresie rozpatrzenia skargi, o której mowa w ust. 2 powyżej lub w przypadku skargi złożonej po zakończeniu udzielaniu świadczeń, pacjent ma prawo złożyć skargę ustnie lub pisemnie Pełnomocnikowi Dyrektora ds. Praw Pacjentów, Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitalnego, Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Rehabilitacyjnego, Długoterminowego, Psychiatrycznego i Ambulatoryjnego, Przełożonemu Pielęgniarek lub Dyrektorowi Szpitala za pośrednictwem jego sekretariatu.

4. Przedmiotem skargi może być w szczególności naruszenie praw pacjenta w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów skarżących, a także przewlekłe załatwianie spraw.

5. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności: sprawy ulepszenia organizacji i usprawnienia pracy, zwłaszcza w aspekcie udzielania przez Szpital świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapobiegania nadużyciom.

6. Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub przez inną uprawnioną osobę.

7. Szpital przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski w sposób gwarantujący równe traktowanie stron, zachowanie obiektywizmu, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

8. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, faksu, a także ustnie.

9. Na oddziałach szpitalnych oraz w przychodni zgłaszanie skarg i wniosków może być dokonywane przez wpisywanie do przeznaczonej do tego celu książki skarg i wniosków, a informacja o miejscu jej przechowywania umieszczona jest w widocznym miejscu.

10. Skargi lub wnioski wnoszone pisemnie przyjmuje Kancelaria Szpitala filii nr 1 i przekazuje do Sekretariatu Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitalnego, Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Rehabilitacyjnego, Długoterminowego, Psychiatrycznego i Ambulatoryjnego.

11. Skargi lub wnioski wnoszone pisemnie w fili nr 2 przyjmuje Sekretariat i przekazuje Lekarzowi koordynatorowi filii nr 2.

12. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji – brak tych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

13. Rozpoznanie skargi lub wniosku polega na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym na przygotowaniu szczegółowych informacji oraz przygotowaniu projektu zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.

14. Skargi i wnioski powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia lub wpłynięcia wniosku lub skargi.

15. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego pisemnie lub w innej formie, o którą prosił wnoszący skargę lub wniosek.

16. W przypadkach skarg szczególnie skomplikowanych lub zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo innych pacjentów lub personelu Szpitalu, Dyrektor może powołać specjalną wewnętrzną komisję w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz rozpatrzenia skargi, a także ustalenia ewentualnych dalszych działań po stronie Szpitala (w tym również w zakresie koniczności powiadomienia policji lub prokuratury). Komisji tej przewodniczy każdorazowo Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitalnego lub Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Rehabilitacyjnego, Długoterminowego, Psychiatrycznego i Ambulatoryjnego, który wskazuje dalszych członków komisji do zatwierdzenia przez Dyrektora. Komisja jest powoływana każdorazowo odrębnym Zarządzenia Dyrektora. Z pracy Komisji sporządza pisemny raport zawierający szczegółowe informacje dotyczące przebiegu zdarzenia lub działań co do których skierowano skargę, rekomendację dalszych działań. Raport, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest podstawą dla dyrekcji do podejmowania dalszych działań w zakresie organizacji pracy, funkcjonujących procedur i zasad czy też kwestii związanych z osobami uczestniczącymi w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

 

      Szpital Wojewódzki w Poznaniu

     ul. Juraszów 7-19, Poznań 60-479

tel. 61 8 212 221, mail: szpital@lutycka.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta w filii nr 1 i 3: r.pr. Szymon Rajski

Dyżur pełni w każdy wtorek w godz. 12:00 – 14:00 w pokoju 262. Kontakt telefoniczny pod numerem 61 8 212 229.

 

Pełnomocnik Praw Pacjenta w Filii nr 2: Magdalena Korczak - Zachwyc

Dyżur pełni we wtorki i czwartki w godz. 10:00 – 11:00 Zgłoszenia w Izbie Przyjęć. Kontakt telefoniczny pod numerem 61 29 73 467

 

Rzecznik Praw Pacjenta 

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 - 190 - 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
mail: kancelaria@rpp.gov.pl
fax: (22) 506 - 50 – 64

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.