Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Powróć do: Dla pacjenta

Parking

 1.  Nowe zasady parkowania – podstawowe informacje

Od 23 sierpnia 2023 r. obowiązują nowe zasady parkowania na terenie Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego przy ul. Juraszów 7-19 w Poznaniu.

Płatny, niestrzeżony parking jest obsługiwany przez automatyczny, bezbiletowy system parkingowy ParkField. System funkcjonuje w oparciu o odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu Szpitala. Identyfikacja następuje za pomocą kamer, a dostęp na teren Szpitala zapewniają szlabany. Parking ma wsparcie zdalnego Centrum Monitoringu i Obsługi Klienta, które czynne jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godz. na dobę. 

Pierwsze 15 minut pobytu na parkingu jest bezpłatne, co pozwala np. podwieźć pasażera pod budynek Szpitala i wyjechać bez konieczności płacenia. 

Płatność za parkowanie odbywa się w jednej z trzech automatycznych kas parkingowych lub za pomocą aplikacji Mobilet.

Podstawowa stawka opłaty wynosi 5 zł / godz. lub 80 zł/24h. Po dokonaniu płatności kierowca ma 15 minut na opuszczenie terenu parkingu.

System obsługuje różne grupy użytkowników i umożliwia bezpłatny pobyt na parkingu wszystkich pojazdów, których tablice rejestracyjne zostały wprowadzone do bazy pojazdów. Dotyczy to np. pojazdów transportu medycznego, pracowników, służb czy dostawców.

MParking-Ikony-Zasady

2.   Wjazd na teren parkingu

Regułą jest automatyczne otwarcie szlabanu przed każdym pojazdem. Wyjątkiem mogą być pojazdy wpisane na tzw. czarną listę, np. samochody, których kierowca w przeszłości opuścił Parking bez wniesienia opłaty, wykazując przy tym celowe lub niebezpieczne działanie.

Procedura wjazdu jest zatem bardzo prosta:

 • pojazd zbliża się do szlabanu wjazdowego,
 • kamera odczytuje tablicę rejestracyjną,
 • szlaban podnosi się, a wjazd jest odnotowany w Systemie,
 • w ciągu 15 min. od wjazdu na teren parkingu kierowca ma możliwość wyjazdu bez konieczności wnoszenia opłaty

MParking-Wjazd 

3. Płatność za parkowanie

Po zakończeniu parkowania należy uiścić opłatę, która zostaje automatycznie naliczona na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu. UWAGA: Po dokonaniu płatności należy opuścić parking w ciągu 15 minut.

Można wybrać dowolną metodę płatności:

Parking-Metody-Platnosci 

Płatność w 3 kasach automatycznych

Zobacz Plan sytuacyjny

 • numer rejestracyjny samochodu wpisuje się za pomocą klawiatury
 • urządzenia akceptują bilon, karty płatnicze i BLIKA
 • lokalizacja kas wskazana jest na planie, a każda kasa jest czytelnie oznakowana (Kasa 1 – w pobliżu wyjazdu / Kasa 2 – w budynku Rotundy / Kasa 3 – we wschodniej części terenu Szpitala) 

Parking-Kasa-plus-Instrukcja 

Płatność za pomocą aplikacji Mobilet na smartfonie
 • ogólnopolski standard płatności za parkingi i komunikację miejską przez smartfona
 • aby zapłacić za parkowanie należy wybrać opcję Płatne parkowanie > Poznań > Parking Szpital Lutycka i postępować zgodnie ze wskazówkami
 • aplikację można pobrać bezpłatnie z www.mobilet.pl oraz z GooglePlay, AppStore, AppGallery
 • Mobilet udostępnia płatności za pomocą konta przedpłacanego, podpiętej karty płatniczej oraz BLIKA

 

Zwolnienia z opłat:

 • inwalidzi posiadający ważne zaświadczenie o inwalidztwie (dokument, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004r. w sprawie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz.U. 2004 nr 67 poz.616) oraz ich opiekunowie, 
 • pojazdy transportu sanitarnego i Pogotowia Ratunkowego,
 • pacjenci stacji dializ, dojeżdżający na zabiegi dializoterapii własnym samochodem (w dniu zabiegu dializoterapii),
 • honorowi dawcy krwi (w dniu oddania krwi),
 • pojazdy Straży Pożarnej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej i inne służby wjeżdżające na teren Szpitala w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
 • użytkownicy pojazdów korzystający z Parkingu w czasie nieprzekraczającym 15 minut,
 • dostawcy Szpitala, firmy serwisowe, firmy kurierskie i pocztowe,
 • Użytkownicy Parkingu, którzy otrzymali stosowne uprawnienia lub zwolnienia ze stronyDyrektora Szpitala lub osób przez niego upoważnionych.

W celu zwolenienia z opłąty prosimy się udać do Sekretariatu Dyrektora Szpitala. 

4.  Wyjazd z terenu parkingu

Wyjazd możliwy jest po dokonaniu płatności za parking lub w przypadku, gdy pojazdowi przypisano szczególne uprawnienia.

 • pojazd zbliża się do szlabanu wyjazdowego,
 • kamera odczytuje tablicę rejestracyjną,
 • system weryfikuje płatność lub uprawnienie
 • szlaban unosi się umożliwiając opuszczenie parkingu

Parking-Wyjazd 

W sprawie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu - 61 829 97 68

Bardzo prosimy o stosowanie się do znaków i informacji przy wjeździe i wyjeździe z parkingu. W przypadku uszkodzenia infrastrukty parkingu (np. szlabanu) osoby takie będą identyfikowane i pociągane do odpowiedzialności w postaci poniesienia kosztów naprawienia szkody. 

Pliki do pobrania:

Regulamin
Format: pdf, 349.71 kB
Ulotka
Format: pdf, 375.89 kB
Plan sytuacyjny
Format: png, 272.63 kB