Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Rezerwowe źródło zasilania w tlen medyczny oraz częściowa modernizacja instalacji tlenu medycznego w Szp. Woj.

Rezerwowe źródło zasilania w tlen medyczny oraz częściowa modernizacja instalacji tlenu medycznego w Szp. Woj.

Zadanie inwestycyjne pn. „Rezerwowe źródło zasilania w tlen medyczny oraz częściowa modernizacja instalacji tlenu medycznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w związku z COVID-19” W 2021r. Szpital Wojewódzki w Poznaniu zrealizował zadanie inwestycyjne polegające na utworzeniu na terenie Szpitala rezerwowego źródła zasilania w tlen medyczny wraz z częściową modernizacją instalacji tlenu medycznego. Działanie to zostało podjęte w związku z panującą epidemią COVID-19. Zakres rzeczowy zadania obejmował: utworzenie rezerwowego źródła zasilania Szpitala w tlen medyczny, rozbudowę instalacji wewnętrznej tlenu medycznego do apteki szpitalnej w celu montażu punktu poboru tlenu oraz wymianę 20 niesprawnych, ściennych punktów poboru gazów medycznych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 

Całkowita wartość inwestycji wynosiła 499 673,51 zł.

 

W całości została sfinansowana w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia, ze środków Budżetu Państwa - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.