Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny TransplantacyjnejSzpital Wojewódzki w Poznaniu w 2021r. zrealizował w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019”. W ramach udzielonego wsparcia zakupiony został sprzęt tj. 2 aparaty USG oraz 3 defibrylatory dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii naszego Szpitala.

 

Całkowita wartość zadania wynosiła: 487 797,98 zł, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa: 486 666,38 zł.