Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym jest zlokalizowany na VII piętrze budynku szpitalnego. Oddział posiada 58 łóżek, w tym Pododdział Udarowy – 26 łóżek z 8 stanowiskami Intensywnej Opieki Medycznej. Sala Intensywnego Nadzoru dla pacjentów z udarem mózgu wyposażona jest w aparaturę medyczną pozwalającą na stały monitoring funkcji życiowych. W Oddziale pacjenci mają możliwość pełnej diagnostyki udarowej, leczeni są według standardu Oddziału Udarowego w oparciu o wytyczne Ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu z możliwością leczenia trombolitycznego ostrej fazy udaru niedokrwiennego. Chorzy mają zapewnioną całodobową nowoczesną diagnostykę laboratoryjną i obrazową.
W trakcie leczenia pacjenci objęci są pełną opieką rehabilitacyjną, logopedyczną i psychologiczną. Oddział ma możliwość stałych konsultacji internistycznych i kardiologicznych.

Oddział prowadzi diagnostykę oraz leczenie:

 • chorób naczyniowych układu nerwowego (w tym leczenie trombolityczne),
 • chorób obwodowego układu nerwowego,
 • padaczki,
 • stwardnienia rozsianego,
 • chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego,
 • bólów głowy,
 • zespołów otępiennych,
 • chorób nowotworowych układu nerwowego,
 • miastenii i chorób nerwowo-mięśniowych.


Oddział posiada Pracownię Elektroencefalograficzną (EEG), pracownię elektromiograficzna (EMG), a także dysponuje możliwością wykonania badań diagnostycznych: arteriografii, rezonansu magnetycznego (MRI), tomografii komputerowej (TK), USG naczyń dogłowowych, USG serca, elektromiografii (emg), elektroencefalografii (eeg), oznaczania poziomu leków przeciw padaczkowych, badania płynu mózgowo-rdzeniowego. Współpracujemy także z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej tutejszego Szpitala. Akredytacja Ministerstwa Zdrowia uprawnia nas do prowadzenia specjalizacji i staży lekarzy w zakresie neurologii.

Zespół Oddziału tworzą specjaliści z zakresu neurologii, osoby w trakcie specjalizacji z neurologii, rehabilitanci, psycholodzy, logopeda, personel pielęgniarski i pomocniczy.

Kierownikiem Oddziału jest dr n. med. Jacek Adam Dzieciuch – specjalista w dziedzinie neurologii oraz organizacji ochrony zdrowia.

Z-cą Kierownika Oddziału jest lek. med. Adrianna Chełminiak – specjalista w dziedzinie neurologii.

Pielęgniarką Oddziałową jest mgr Emilia Kłos - Jasińska.


Asystenci:

 1. lek. med. Sara Czerska – specjalista w dziedzinie neurologii,
 2. lek. med. Izabela Lipska – specjalista w dziedzinie neurologii,
 3. lek. med. Aleksander Fronk – specjalista w dziedzinie neurologii,
 4. lek. med. Marianna Kołodziejczyk Feliksik - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i diabetologii,
 5. lek. med. Katarzyna Ołdyńska - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii,
 6. lek. med. Karina Frączek - w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii,
 7. lek. med. Honorata Kuźniak - w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii,
 8. lek. med. Daria Petrova - w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii,


Informacje o stanie zdrowia pacjentów codziennie w dni robocze pomiędzy godzina 13.00 a 14.00 osobiście lub telefonicznie. Odwiedziny pacjentów są możliwe codziennie w godzinach od 16:00 do 20:00.

Program lekowy - Leczenie dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy

W ramach programu lekowego pacjenci  z dystonią uzyskają wielokierunkową pomoc specjalistów z neurologii i rehabilitacji. W naszym ośrodku pacjenci leczeni są toksyną botulinową w ramach obowiązującego programu leczenia w pełni refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W pełni refundowane jest leczenie w dystoniach  ogniskowych, dystoniach zadaniowych i połowicznym kurczu twarzy.

Pacjentów do Programu może kierować każdy lekarz np.: lekarz POZ, neurolog lub inny specjalista.

Wymagane jest skierowanie do Poradni  Neurologicznej z rozpoznaniem:

 • kurcz powiek G24.5
 • dystonia ustno twarzowa  G24.4
 • dystonie zadaniowe G24.8
 • kurczowy kręcz karku G24.3
 • połowiczy kurcz twarzy G51.3


Zapisy na  wizytę kwalifikującą pacjenta do leczenia,  po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Rejestracja jest możliwa we wtorki, środy, piątki, w godzinach 12.00 - 14.00. 

Kontakt w sprawie programu lekowego: dr Sara Czerska – specjalista neurolog, nr tel.  +48 694 479 494, mail:  sara.czerska@lutycka.pl

 

Kontakt

Pododdział Udarowy tel.: 61 8 212 388
Oddział Neurologii tel.: 61 8 212 356 lub 456