Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) zlokalizowany jest w Budynku Diagnostycznym Szpitala  – niski budynek bezpośrednio za Rotundą. Aktualne wejście do SOR znajduje się ze szczytu budynku diagnostycznego – wejście D.

 

Czym jest Szpitalny Oddział Ratunkowy? Szpitalny Oddział Ratunkowy jest oddziałem szpitalnym udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia - przez całą dobę, we wszystkie dni w roku.

 

Na czym polega stan nagłego zagrożenia zdrowia i życia? Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia. Jest to stan, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. Może to być np.:

 • nagła utrata przytomności i zaburzenia świadomości, napad drgawek,
 • nagły silny ból w klatce piersiowej, nagłe zaburzenia rytmu serca,
 • nagła i nasilona duszność,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe,
 • obrażenia pourazowe, a w szczególności rany wymagające zaopatrzenia chirurgicznego, złamania kończyn, zwichnięcia stawów,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległe oparzenia,
 • nagły ostry ból brzucha, uporczywe masywne wymioty, masywne krwawienie z przewodu pokarmowego,
 • nagłe masywne krwawienie z dróg rodnych lub dróg moczowych.

 

Jaka jest kolejność przyjęć pacjentów w SOR? Każda osoba zgłaszający się do naszego SOR w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia zostanie przyjęta. Nie ma znaczenia czy osoba taka zgłosiła się sama czy została przywieziona przez zespół ratownictwa medycznego.

O kolejności przyjęć pacjentów nie decyduje kolejność zgłoszenia się w SOR, a ich stan zdrowia, który jest weryfikowany przez personel medyczny.

 

Co to jest triaż / segregacja medyczna? Segregacja medyczna / triaż to weryfikacja stanu zdrowia pacjenta oraz ustalenie kolejności czyli priorytetu przyjęcia w SOR. Segregacja medyczna w naszym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jest wykonywana przez przeszkolony personel medyczny – ratowników medycznych, pielęgniarki i lekarzy. Polega na przeprowadzeniu wywiadu medycznego od każdej osoby zgłaszającej się po pomoc, zebraniu danych służących ocenie stanu zdrowia oraz docelowym zakwalifikowaniu pacjenta do jednej z pięciu kategorii – priorytetów udzielania świadczeń zdrowotnych. Każdy pacjent, wobec którego przeprowadzono segregacje medyczną, otrzymuje opaskę identyfikacyjną z kodem kreskowym oraz opaskę w kolorze odpowiadającym otrzymanemu priorytetowi przyjęcia w SOR.

 

Kiedy zostanę przyjęty? Jakie są kategorie pilności przyjęcia pacjenta w SOR?

Priorytety (kategorie pilności) przyjęcia w SOR:

- priorytet czerwony – natychmiastowy kontakt z lekarzem

- priorytet pomarańczowy – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem ok. 10 min

- priorytet żółty - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem ok. 60 min

- priorytet zielony - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem ok. 120 min

- priorytet niebieski ­ - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem ok. 240 min

 

Osoby, które w wyniku segregacji medycznej zostały przydzielone do kategorii pilności zielonej lub niebieskiej mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)

 

Czy w SOR będę miał zrobione wszystkie badania i konsultacje? Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w SOR jest ograniczony - polega na wstępnej diagnostyce  oraz wdrożeniu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

Jakie są etapy przyjęcia pacjenta w naszym SOR?

 1. rejestracja
 2. segregacja medyczna (triaż)
 3. przyjęcie przez lekarza
 4. procedury diagnostyczno-lecznicze (w zależności od wskazań)
 5. zakończenie pobytu w SOR:

- w celu kontynuacji leczenia pacjent zostanie przekazywany do oddziału szpitalnego,

- w razie potrzeby pacjent zostanie przekazany do dalszego leczenia szpitalnego w innej specjalistycznej placówce, wówczas SOR zapewnia pacjentowi transport sanitarny,

- jeśli pacjent po przeprowadzeniu wstępnej diagnostyki i leczenia w SOR nie będzie wymagał następczej hospitalizacji w oddziałach szpitalnych zostanie wypisany z SOR z zaleceniami zgłoszenia się do swojego lekarza rodzinnego lub lekarza w poradni specjalistycznej.

 

Pacjencie - nie denerwuj się czasem oczekiwania. Zgodnie z naszym doświadczeniem – najliczniejsi są pacjenci z grupy żółtej, zielonej i niebieskiej. Z tego powodu czas oczekiwania właśnie tych pacjentów, zarówno na konsultację lekarską, wykonanie niezbędnej diagnostyki oraz podjęcie końcowych decyzji jest najdłuższy. Twoja karta nie zginie, a personel pamięta, że czekasz.

Na czas oczekiwania ma wpływ wiele czynników: ilość zarejestrowanych pacjentów, wywiad i badanie lekarskie, czas oczekiwania na wyniki badań, konieczna obserwacja w ramach pobytu w SOR, czas przygotowania dokumentów koniecznych do wypisu pacjenta lub oczekiwanie na wolne łóżko w oddziale. Lekarz potrzebuje też czasu na podjęcie decyzji co do dalszego postępowania.

Jeśli pacjent czeka, to znaczy, że może czekać - jego stan nie jest ciężki. Wszystkimi pacjentami, którzy wymagają interwencji ratujących życie zajmujemy się natychmiast i to o ich życie toczy się walka kiedy Ty bezpiecznie oczekujesz w poczekalni.

 

Koniec pobytu w SOR i co dalej? Każdy pacjent wypisywany z SOR otrzyma kartę informacyjną z pobytu w SOR wraz z zaleceniami. Dodatkowo jeśli zaistnieje taka potrzeba:

 • recepty na niezbędne leki,
 • skierowanie do poradni specjalistycznej,
 • zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy wystawione do czasu najbliższej kontroli lekarskiej u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty.

 

Pacjencie pamiętaj Szpitalny Oddział Ratunkowy to nie przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, ani przychodnia specjalistyczna. Dlatego nie korzystaj z SOR aby uzyskać:

 • poradę ogólnolekarską lub poradę specjalistyczną,
 • receptę na leki stosowane przewlekle,
 • skierowanie na konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe,
 • zwolnienie lekarskie, wniosek do ZUS, skierowanie do sanatorium oraz inne zaświadczenia i druki medyczne nie związane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • zmianę opatrunków, wyjęcie szwów, zmianę lub zdjęcie opatrunku gipsowego,
 • wymianę cewnika założonego do pęcherza moczowego.

 

Kadra medyczna naszego SOR  to zespół wykwalifikowanych lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek, którzy posiadających specjalistyczną wiedzę, umiejętności i duże doświadczenie w ratowaniu zdrowia i życia pacjentów:

- 43 lekarzy – w tym 6 specjalistów medycyny ratunkowej i 5 rezydentów w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z medycyny ratunkowej,

- 42 osoby personelu pielęgniarsko-ratowniczego,

 

W 2021 roku w SOR naszego szpitala udzielono świadczeń zdrowotnych prawie 43 tysiącom pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, z tej liczby ponad 8800 pacjentów wymagało kontynuacji leczenia w oddziałach szpitalnych.

 

Kontakt 

Lekarz Kierujący Oddziałem (p.o. Ordynatora SOR) – lek. Alina Łukasik, specjalista medycyny ratunkowej

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem – lek. Maria Galubińska, specjalista chorób wewnętrznych

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem – lek. Michał Szemień, specjalista medycyny ratunkowej

Koordynator SOR – mgr Agnieszka Grabarczyk - pielęgniarka

Z-ca Koordynatora SOR – Hanna Szopińska – ratownik medyczny

Rejestracja SOR tel.: 61 82 12 364

Lekarz Kierujący Oddziałem tel.: 61 82 12 577

Koordynator SOR tel.: 61 82 12 369

e-mail: sor@lutycka.pl