Logo Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Zakład Diagnostyki Endoskopowej

Zakład Diagnostyki Endoskopowej jest zlokalizowany w Budynku Diagnostycznym na I piętrze.

Zakład wykonuje rocznie średnio ok. 2300 badań i zabiegów endoskopowych z zakresu:

  • panendoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopie) – diagnostyczne i zabiegowe,
  • zakładania endoskopowych gastrostostomii odżywczych (PEG),
  • endoskopie diagnostyczne i zabiegowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego (kolonoskopie)
  • badania diagnostyczno-zabiegowe dróg żółciowych i trzustkowych-wsteczna cholangio-pankreatografie(ERCP).

Zakład udziela również na potrzeby oddziałów szpitalnych szczegółowych i kompleksowych konsultacji odnoszących się do wykonywanych badań i zabiegów.

Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

Od listopada 2022r. Szpital Wojewódzki w Poznaniu rozpoczął realizację profilaktycznego programu zdrowotnego w zakresie programu badań przesiewowych raka jelita grubego. W ramach programu wykonywana jest kolonoskopia jelita grubego w trybie ambulatoryjnym.

Celem programu jest zapewnienie nie tylko spadku umieralności świadczeniobiorców dzięki możliwości wykrywania wczesnych bezobjawowych postaci raka poprzez wykonanie kolonoskopii przesiewowej, ale także spadek zapadalności – czyli liczby nowych zachoro wań w przyszłości, dzięki usuwaniu polipów w trakcie badania przesiewowego.

Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie. Program finansowany jest w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kryteria kwalifikacji do programu:

1)      Osoby w wieku:

  • 50 - 65 lat;
  • 40 - 49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

2)      Osoby posiadające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Kryteria wyłączenia z programu:

  • wykonana kolonoskopia w okresie ostatnich 10 lat,
  • występujące objawy kliniczne sugerujące nowotwór jelita grubego. 
Osoby spełniające powyższe kryteria oraz chętne do wzięcia udziału w programie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 
61 8 212 240.

Kontakt

Telefon: 618212-385; 618212-485
e- mail: zde@lutycka.pl

Personel zakładu:
Kierownik Zakładu: lek. med. Piotr Meisnerowski - specjalista chirurg
Z-ca Kierownika Zakładu: dr n. med Paweł Mularczyk - specjalista gastroenterolog 
Ewa Jakubowska-starsza pielęgniarka
Jolanta Coueslant-starsza pielęgniarka
Ewa Łuczak-starsza pielęgniarka